SA I. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE UDRUŽENJA KAMPERA VOJVODINE U 2015. GODINI, 

Sednica je održana dana 27.03.2015. godine , sa početkom u 18,00 časova u prostorijama Poslaničkog kluba u Adi.
Predložen je i usvojen sledeći dnevni red:
1.Izveštaj o radu Udruženja za 2014. godinu
2.Plan rada Udruženja za 2015. godinu
3.Utvrđivanje visine članarine udruženja za 2015. godinu
4.Razno

-----nepotrebno izostavljeno----

U vezi 1. tačke dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

ODLUKA br. 1.

Jednoglasno se usvaja Izveštaj o radu Udruženja za 2014. godinu.

U vezi 2. tačke dnevnog reda donete su sledeće odluke:

ODLUKA br. 2.

Jednoglasno se usvaja Plan rada Udruženja za 2015. godinu


U vezi 3. tačke dnevnog reda donete su sledeće odluke:

ODLUKA BR. 3.

Utvrđuje se visina članarine za 2015. godinu u iznosu od 7500,00 dinara, stim da se prostor za rekreaciju sport i kampovanje biće obezbeđen od 01.06.2015 godine do 15.09.2015 godine.


Ada, 27.03.2015 godine

Predsednik
Juhas Tibor

Adresa

Lenjinova 42,
24430 Ada, Srbija

GPS KOORDINATE
LATITUDE 45 47 47 40 N
LONGITUDE 20 8.50 14 E

Kontakt

Tel: 024/851-618
Mob: 062/265-305

Email: kamperivojvodine@gmail.com
Website: www.kamperivojvodine.com

Partneri